18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement

All models on this web site are 18 years of age or older. Documentation pursuant to 18 U.S.C. 2257 Record Keeping Requirements Compliance Statement is maintained by the Custodian of Records. Some visual depictions of actual sexually explicit conduct appearing on this website were produced prior to July 3, 1995 and are exempt from the requirements of 18 U.S.C. 2257 and 28 C.F. R. 75. The date of reproduction or republication of non-exempt visual depictions of actual sexually explicit conduct is current as of the date of the visitor's entry into this website. Actual production dates for such images are contained in the records maintained pursuant to 18 U.S.C. 2257 and 28 C.F.R. 75.

Date of re-issuance: Daily

All models, actors, actresses and other persons that appear in any visual depiction of actual or simulated sexual conduct appearing or otherwise contained in at this website were over the age of eighteen (18) years at the time of the creation of such depictions. Some of the aforementioned depictions appearing or otherwise contained in or at this site contain only visual depictions of actual sexually explicit conduct made before July 3, 1995, and, as such, are exempt from the requirements set forth in 18 U.S.C. 2257 and C.F.R. 75.

freevideo freefoto

2021.0.235 / ads: / freevideo1.cz | DMCA / Copyright | Terms of use | 2257 | Contact us / Abuse contact | Všechny modely byly v době zobrazení ve věku 18 let nebo starší. Freevideo1.cz má politiku nulové tolerance proti nelegální pornografii. Tato stránka je označena štítkem RTA. Rodiče můžete snadno blokovat přístup k tomuto webu. Pro více informací prosím přečtěte tuto stránku .

Upozornění
Následující stránky obsahují materiál se sexuální a erotickou tematikou. Před vstupem na stránky, věnujte prosím pozornost následujícímu prohlášení:
Stisknutím tlačítka OK potvrzuji, že
1. je mi více než 18 let
2. sexuálně orientovaný materiál budu užívat v soukromí, a to pro vlastní osobní potřebu,
3. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují nebo jinak neohrožují
4. na následující stránky vstupuji dobrovolně a bez nátlaku,
5. neposkytnu a přímo ani nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.
V případě, že nesplňujete minimálně jednu z výše uvedených podmínek, opusťte prosím ihned tyto stránky.
Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.